• Pomoc pedagogiczna

     • Dla rodziców

     • ADRESY INSTYTUCJI

      NAZWA INSTYTUCJI ADRES TELEFON www
      „TOP” specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ul. Raszyńska 8
      Warszawa
      022 822 36 01
      022 822 06 11
      www.poradnia-top.pl
      Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ul. Ciołka 10a
      01-402 Warszawa
      022 523 22 08  
      Młodzieżowe Centrum Kariery ul. Rabsztyńska 8
      01-408 Warszawa
      022 25 10 119 www.mazowiecka.ohp.pl
      Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia ul.Szczotkarska 48a
      01-382 Warszawa
      0 801 120 002
      022 668 70 00
      www.niebieskalinia.pl
      Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola dział do spraw uzależnień ul. Karolkowa 58a
      01-193 Warszawa
      tel. 022 632 01 25
      tel./fax 022 632 04 67
      www.wola.waw.pl
      Ośrodek rozwoju Edukacji ul. Polna 46a
      00-644 Warszawa
      022 825 44 51 (do 53) www.ore.edu.pl
      Ośrodek Terapii Rodzinnej ul. Borowego 8
      Warszawa
      022 664 08 49
      022 664 13 42
       
      Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych al. Jerozolimskie 155
      02-326 Warszawa
      022 532 03 20
      022 532 03 25, 022 532 03 26, 022 250 63 25, 022 250 63 26, fax 022 250 63 60
      www.parpa.pl
      Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Dobra 5 lok 15 00-384 Warszawa tel.: 22 627 07 25 www.pfs.pl
      Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55
      00-542 Warszawa
      022 622 99 09
      fax 022 625 79 22
      www.pfs.pl
      Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wola ul. Żelazna 99 tel.: 22 44 35 760 PIK.Wola@UM.WARSZAWA.PL
      Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży OPTA ul. Okólnik 11a m.34
      00-368 Warszawa
      tel./fax 022 826 39 16 www.optaporadnia.pl
      Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Jaktorowska 4 Warszawa tel. : 22 499-37-33 www.niebieskalinia.org
      strona ministerstwa     www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie
      Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 2 ul. ks. Janusza 45/57
      Warszawa
      022 836 70 88
  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie