• Rada Rodziców

     • Ogłoszenia

     • Rok szkolny 2022/2023

       

      Szanowni Państwo, 

      W dniu 20.10.2022 r. odbyły się wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

      Skład Prezydium Rady Rodziców na rok 2022/2023:
       

      Przewodnicząca: Artur Karaś kl. 4A

      Z-ca:                      Artur Cieślak (kl. 1F)

      Skarbnik               Joanna Pasternak (kl. 1H)

      Sekretarz              Miłosz Kurzacz (kl. 2A)

      Członek                 Mirosław Lament (kl. 1A)


      Skład Komisji Rewizyjnej na rok 2022/2023:

      Przewodnicząca: Monika Potocka - Turant  (kl. 1H)


      Wybranym Rodzicom gratulujemy.  

       W najbliższym czasie zostanie przedstawiony plan działań na rok szkolny 2022/2023.

       

      Dokumenty Rady Rodziców REGULAMIN_UCHWALY_I_ZESTAWIENIA_FINANSOWE__RR_18-19.pdf

             Witamy na stronie Rady Rodziców funkcjonującej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.


       

      Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie składek na fundusz Rady Rodziców.

       

      W "sprawach różnych" prosimy o kontakt z przedstawicielami Rady Rodziców w poszczególnych klasach lub bezpośrednio z Prezydium RR.
       

      Adres e-mail Rady Rodziców : lo3rr.wawa@gmail.com

       

      W bieżącym roku szkolnym spotkania Prezydium Rady Rodziców odbywać się będą w Szkole, w dniu zebrań z rodzicami. Zapraszamy