• Wycieczki szkolne

    • Wycieczki szkolne - wpłaty

    •                                                                                   Warszawa, dn. 26.04.2019r.

      

     Szanowni Państwo,

     w związku z ograniczeniem obrotu gotówkowego w DBFO-Wola opłaty za wycieczki szkolne muszą być bezwzględnie wpłacane  bezpośrednio przez rodziców  na wydzielony  rachunek bankowy dochodów placówki.

     Potwierdzenie wpłaty bardzo prosimy o przesłanie na adres :

     wycieczki@lo3.waw.ids.pl

     W treści proszę wpisać:

     imię i nazwisko ucznia,

     klasę, miejsce wycieczki

      

      NR KONTA  DO  WPŁAT  NA  WYCIECZKI

     56 1030 1508 0000 0005 5042 2069

     W treści przelewu proszę podać:

     imię i nazwisko ucznia,

     klasę, miejsce wycieczki

      

      

     lub

     wpłat można dokonać  bezpłatnie w placówkach pocztowych ( nie w oddziałach i filiach).

      

     W miejscu wpłacającego i odbiorcy należy wpisać:

      

     WPŁACAJĄCY:

     III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego

     Ul. Rogalińska 2

     01-206 Warszawa

     ODBIORCA

     III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego

     Ul. Rogalińska 2

     01-206 Warszawa

      

     W treści wpłaty proszę wpisać:

     imię i nazwisko ucznia,

     klasę, miejsce wycieczki