• Samorząd Uczniowski

     • Skład Samorządu Uczniowskiego:

     • 10-13 września 2021 r. odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory na opiekuna samorządu.

      Przewodniczącym SU został:

      Maksymilian Witczak - klasa 3FP

       

      zastępcami wybrami zostali:

      Kacper Karaś - klasa 3AP

      Dawid Pawłowski - klasa 3AP

       

      W wyniku wyborów opiekunem Samorządu Uczniowskiego został o. Maciej Nowak

       

      Wybranym gratulujemy