• Samorząd Uczniowski

     • Skład Samorządu Uczniowskiego:

     • 17 września 2020 r. odbyły sie wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory na opiekuna samorządu.

      Przewodniczącym SU został:

      Michał Szymański - klasa 3b

       

      zastępcami wybrami zostali:

      Jan Czumaj - klasa 3e

      Kinga Sławińska - klasa 3d

       

      W wyniku wyborów opiekunem Samorządu Uczniowskiego został o. Maciej Nowak

       

      Wybranym gratulujemy