• Otwarte boiska

    • Otwarte boiska

    • Szanowni Państwo, 

     poniżej umieszczamy informację dot. godzin "otwartych boisk" dla mieszkańców chcących skorzystać o obiektów spotrowych III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie. Boisko_informacja_dla_mieszkancow.pdf

     Jednocześnie informujemy, że szkoła nie prowadzi zapisów ani nie prowadzi rezerwacji boisk dla grup ani osób indywidualnych chcących korzystać z infrastruktury sportowej naszego liceum.

     Regulamin_korzystania_z_boiska_szkolnego.pdf