• BIP

     • Biuletyn Informacji Publicznej

     • 01.03.2023

       

      Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

      Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa budynku związana z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach administracji budynku.

       

      21.07.2022

      Szanowni Państwo,

      przedstawiamy informację z otwarcja ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

      Przebudowę budynku związana z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach administracji budynku.

      Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

       

      06.07.2022

      odpowiedzi na pytania dot. Przebudowy budynku związanej z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach administracji budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie”

      Odpowiedzi na pytania

       

      20.06.2022

      Przebudowa budynku związana z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego (adres inwestycji: ul. Rogalińska 2 w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, dz. ew. nr 19 z obrębu 6-04-05).

      link, który przekierowuje do dokumentów postepowania:

      https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09b4afa8-eca8-11ec-9a86-f6f4c648a056

      Rok 2022

      Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

      2022_BZP_00032756_01_P.pdf

      _____________________________________________________

      10 marca 2021 r.

      Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

      Raport dostępny jest pod adresem:

      http://lo3.waw.ids.pl/dok/Raport_zapewnienie_dostepnosci.pdf

      _____________________________________________________

      9 maja 2020 r.

      Szanowni Państwo,

      Sprawozdanie finansowe placówki za 2019 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.

      _____________________________________________________

      9 maja 2019 r.

      Szanowni Państwo,

      Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 roku zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy.

      _____________________________________________________

      6 grudnia 2018 r.

      Publikujemy informaację z otwarcia ofert dot. postępowiania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

      "kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2. (Postępowanie nr PN/3/2018).

      otwarcie_ofert_6_12_2018.pdf

      _____________________________________________________

      3 grudnia 2018 r.

      Zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania dot. postępowiania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

      "kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2. (Postępowanie nr PN/3/2018).

      odpowiedzi_3_12_2018.pdf

      _____________________________________________________

      26 listopada 2018 r. 

      III Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg na kompleksową dostawę (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2. (Postępowanie nr PN/3/2018)

      1. SIWZ  - SIWZ

      2. Ogłoszenie - Ogłoszenie w BZP

      _____________________________________________________

      28.05.2018 r.

      Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2".

      otwarcie_ofert_28maja2018.pdf

       

      _____________________________________________________

      24.05.2018 r.

      Szanowni Państwo, umieszczamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2."

       

      Odpowiedzi_na_pytania24052018.pdf (.pdf)

      PRZEDMIAR_-Rogalinska_-_boisko_24052018.rar (.rar)

      Plik przedmiar.ath

      .

      _____________________________________________________

      11.05.2018 r.

      Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2.

       

      1. Ogłoszenie o przetargu (.pdf)

      2. SIWZ (.pdf) 

      3. Dokumentacja techniczna (.rar)

      4. Zmiany do dokumentacji (.pdf)

      _____________________________________________________

      10.05.2018 r.

      Umieszczamy informację o unieważnieniu przetargu na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2."

       

      uniewaznienie_przetargu.pdf

      _____________________________________________________

      8.05.2018 r.

      Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2".

       

      Informacja_z_otwarcia_ofert_08.05.2018.pdf

      _____________________________________________________

      4.05.2018 r.

      Umieszczamy odpowiedzi na zadane pytania przez uczestników przetargu na "Wymianę nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2"

      odpowiedzi_na_pytania_4_05_2018.pdf

       

      _____________________________________________________

      30.04.2018 r.

      Umieszczamy odpowiedzi na dotychczas zadane pytania przez uczestników przetargu na "Wymianę nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2". Zamieszczamy także wnioskowany plik w formacie .ath

      Odpowiedzi_na_pytania_30.04.2018.pdf

      Plik przedmiar_Rogalińska_boisko.ath lub PRZEDMIAR_Rogalinska_boisko.rar

      _____________________________________________________

      19.04.2018 r. 

      Wymiana nawierzchni boiska sportowego na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2

      1. ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

      2. SIWZ (.pdf)

      3. Dokumentacja techniczna (.rar)

       

       

      _____________________________________________________

      22.11.2017 r.

      Informacja z otwarcia ofert: otwarcieofert.pdf

      _____________________________________________________

      Umieszczamy SIWZ zawierający odpowiedzi na pytania 2

      Umieszczamy SIWZ zawierający odpowiedzi na pytania 

      17 listopada 2017 r. 

      Odpowiedzi na zadane pytania dot. przetargu na kompleksową dostawę (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2. (Postępowanie nr PN/3/2017) - odp.pdf

       

      10 listopada 2017 r. 

      III Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg na kompleksową dostawę (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2. (Postępowanie nr PN/3/2017)

      1. SIWZ  - SIWZ112017.pdf

      2. Ogłoszenie - ogloszenie112017.pdf

       

       

      _________________________________________________________________________________________________

      Szanowni Państwo, umieszczamy informację o wyniku przetargu na remont sanitariatów w budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2

      scan - pdf wynik_przetargu.PDF

       

      Szanowni Państwo, przedstawiamy informację z otwarcia ofert na remont sanitariatów w budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2

      scan - pdf  otwarcie_ofert.pdf

       

      Remont sanitariatów

      III Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg na remont sanitariatów w budynku III LO im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2 1.

      1. Ogłoszenie znajduje się pod adresem: http://lo3.waw.ids.pl/down/ogloszenie2.pdf

      2. SIWZ znajduje się pod adresem: http://lo3.waw.ids.pl/down/SIWZ2.pdf

      3. Dokumentacja techniczna znajduje się pod adresem: http://lo3.waw.ids.pl/down/dokumentacja_t.zip

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie