• Informacja o dostępności

    • Informacja o dostępności

    • Deklaracja dostępności serwisu internetowego III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie

     III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowinskiego.

     • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-01
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     • 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
     • 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
     • 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
     • 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
     • 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
     • 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
     • 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
     • 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
     • 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
     • 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
     • 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

     Wyłączenia

     • 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
     • 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Dostępność architektoniczna

     Budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego , ul. Rogalińska  2, 01 – 206 Warszawa

     1. Sposób dojazdu
     Wejście na teren otaczający budynek znajduje się przy ul. Rogalińskiej. Przejścia dla pieszych  na ul. Rogalińskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Dojście piesze do wejścia głównego do budynku  ma szerokość ok. 3 m i długość  ok.130 m; do wejścia uczniowskiego ok.150 m
     Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
     Najbliższa stacja metra PŁOCKA znajduje się w odległości do ok.700 m. Dojście na perony jest możliwe  za pomocą schodów i windy.
     Najbliższe przystanki autobusowe: Rogalińska 01 (kierunek Browarna : 106), Rogalińska 02  (kierunek : Młynów 106),  znajdują się w odległości ok. 150 m.
     Najbliższe  przystanki tramwajowe: Rogalińska 04 ( kierunek Metro Młociny 10; kierunek Koło 11 ), Rogalińska 03 (kierunek Wyścigi :10; kierunek Rondo Daszyńskiego 11)   znajdują się w odległości  250 m . Najbliższe miejsca parkingowe są na ul. Rogalińskiej.  Brak w okolicy postoju taksówek.

     2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

     Na elewacji budynku od strony ul. Rogalińskiej i od strony boiska (gdzie znajdują się wejścia) umieszczone są  tablice  III liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa.  

     Główne wejście do budynku znajduje się w odległości ok. 130 m od wejścia na teren szkolny.
     Wejście znajduję się  na wysokości trzech schodków. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z progiem , wiatrołap     
     (1 m szerokości) i kolejne dwuskrzydłowe drzwi z progiem. Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce .Wejście na parter po 11 schodkach.

     Recepcja/punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia, lada  na wysokości 105 cm.  Brak dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia ( trepy drewniane z podcięciami) , schody prowadzą na wysoki parter (11 stopni) i kolejne  dwa piętra

     Korytarze na piętrach są szerokie (ok. 280 cm) na jednym poziomie bez progów.  Korytarze na każdym piętrze są podzielone  szklanymi  drzwiami bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane.  Wejścia do pokoi i sal lekcyjnych  oznakowane są numerami. Drzwi do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły są wyposażone w kontrolę dostępu której się nie przekręca. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.

     Stopnie schodów są drewniane z podcięciami . Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. ( taśmy ostrzegawcze znajdują się tylko w wejściu uczniowskim na  krawędzi schodów  prowadzących na poziom -1 gdzie znajdują się szafki uczniowskie) Wszystkie schody wyposażone są w okrągłe poręcze.
     Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
     Brak dostępu do tłumacza PJM  na terenie całej szkoły.W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.

     W budynku brak toalet dla osób z niepełnosprawnością, oraz wind.