• Nabór do Liceum

     • Nabór 2023

     • Nabór na rok szkolny 2023/2024

      1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2023/2024 (strona Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

      2. Zasady rekrutacji (strona Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

      3. Po szkole podstawowej (strona Biura Edukacji m.st.Warszawy)

      4. regulamin_rekrutacji_2023.pdf

      Kwestionariusz: dane_o_uczniu.pdf 

      Dzień otwarty: 22 kwietnia 2023 r. (sobota) - godz. 11:00 

      Proponujemy kandydatom następujące profile klas:

      Klasa 1A (humanistyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i języka hiszpańskiego

      (język hiszpański i język angielski ) + łacina prawnicza

      Klasa 1B (humanistyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego

      (język angielski i język francuski) + łacina prawnicza

       Klasa 1C (mat-geogr) z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i język hiszpański) + zarys prawa

      Klasa 1D (mat-inf) z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki

      (język angielski i język rosyjski) + zastosowania informatyki

       Klasa 1E (mat-fiz) z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki

      (język angielski i język hiszpański) + fizyka praktyczna

      Klasa 1F (medyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki

      (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

       Klasa 1G (medyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemia i języka angielskiego

      (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

      Klasa 1H (mat-geogr) z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i niemiecki) + zarys prawa

      Klasa 1J (mat-inf) z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i język hiszpański) + zastosowania informatyki