• Nabór do Liceum

     • Nabór 2022

     • Ranking liceów ogólnokształcących - PERSPEKTYWY

      Nabór na rok szkolny 2022/2023

      1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023 (strona Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

      2. Zasady rekrutacji (strona Mazowieckiego Kuratora Oświaty)

      3. Po szkole podstawowej (strona Biura Edukacji m.st.Warszawy)

      Kwestionariusz: dane_o_uczniu.pdf

      Dzień otwarty: 23 kwietnia 2022 r. (sobota) - godz. 11:00 

      Proponujemy kandydatom następujące profile klas:

      Klasa 1A (humanistyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i języka hiszpańskiego

      (język angielski i język hiszpański) + łacina prawnicza

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język hiszpański (lub ang.)

       

      Klasa 1B (humanistyczno-społeczna) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, geografii i języka angielskiego

      (język angielski i język francuski) + łacina prawnicza

      Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język angielski (lub franc,) 

       

      Klasa 1C (mat-geogr) z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i język hiszpański) + zarys prawa

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język angielski, geografia 

       

      Klasa 1D (mat-inf) z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki

      (język angielski i język rosyjski) + zastosowania informatyki

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyki i informatyka 

       

      Klasa 1E (mat-fiz) z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki

      (język angielski i język francuski) + fizyka praktyczna

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, informatyka, fizyka 

       

      Klasa 1F (medyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki

      (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

      przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, chemia 

       

      Klasa 1G (medyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemia i języka angielskiego

      (język angielski i język hiszpański) + łacina medyczna

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia 

       

      Klasa 1H (lingwistyczno-europejska) z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego

      (język angielski i język niemiecki) + zarys prawa

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język angielski (lub niem.) 

       

      Klasa 1J (mat-inf) z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i język niemiecki) + zastosowania informatyki

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

       

      Klasa 1K (hist-geogr) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i geografii

      (język angielski i język hiszpański) + łacina prawnicza

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, geografia