• Nabór do Liceum

     • Nabór 2021

     • Regulamin naboru - regulamin_rekrutacji_2021_IIILO_v1.pdf

      Serwis Biura Edukacji

      Mazowieckie Kuratorium Oświaty

      Najczęściej zadawane pytania : FAQ  -   FAQ

       

      Kwestionariusz: dane_o_uczniu.pdf

       

      Proponujemy kandydatom następujące profile klas:

       

      Klasa 1A z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i języka hiszpańskiego

      (język angielski i język hiszpański) + łacina prawnicza

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język hiszpański (lub ang.)

       

      Klasa 1B z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego

      (język angielski i język francuski) + łacina prawnicza

      Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język angielski 

       

      Klasa 1C z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i język hiszpański) + zarys prawa

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język angielski, geografia 

       

      Klasa 1D z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki

      (język angielski i język rosyjski) + zastosowania informatyki

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyki i informatyka 

       

      Klasa 1E z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki

      (język angielski i język niemiecki) + fizyka praktyczna

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, informatyka, fizyka 

       

      Klasa 1F z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki

      (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

      przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, chemia