• Informacje prawne

   • Deklaracja dostępności

    III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego

    w Warszawie

     

    III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiedo w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowinskiego.

     

    • Data publikacji strony internetowej: 2017-05-01
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     

    1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

    2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

    3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

    5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

    6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,

    7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,

    8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

    9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

    10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

    11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

    12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

     

    Wyłączenia:

    1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     

    Umieszczono w górnej częśći strony internetowej ikonę/symbol dostępnośći usługo Tłumacza Migam.

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-09

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Mazur.
    • E-mail: liceum3@lo3.waw.ids.pl
    • Telefon: 226320753
    •  

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: m.st. Warszawa, Urząd Dzielnicy Warszawa - Wola
    • Adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
    • E-mail:
    • Telefon:

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

     

    Budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego , ul. Rogalińska  2,

    01 – 206 Warszawa

     

    Sposób dojazdu

     

    Najbliższa stacja metra PŁOCKA znajduje się w odległości do ok.700 m. Dojście na perony jest możliwe  za pomocą schodów i windy.
    Najbliższe przystanki autobusowe: Rogalińska 01 (kierunek Browarna : 106), Rogalińska 02  (kierunek : Młynów 106),  znajdują się w odległości ok. 150 m.
    Najbliższe  przystanki tramwajowe: Rogalińska 04 ( kierunek Metro Młociny 10; kierunek Koło 11 ), Rogalińska 03 (kierunek Wyścigi :10; kierunek Rondo Daszyńskiego 11)   znajdują się w odległości  250 m . Najbliższe miejsca parkingowe są na ul. Rogalińskiej.  Brak w okolicy postoju taksówek.


    Wejście na teren otaczający budynek znajduje się przy ul. Rogalińskiej. Przejścia dla pieszych  na ul. Rogalińskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej

    Przy wejściu na teren szkolny znajduję się parking na którym  wyznaczono miejsce dla osób  niepełnosprawnych( tzw. koperta)

    Dojście piesze do wejścia głównego do budynku  ma szerokość ok. 3 m i długość  ok.130 m; do wejścia uczniowskiego ok.150 m

    Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.


         Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

     

    Na elewacji budynku od strony ul. Rogalińskiej i od strony boiska ( gdzie znajdują się wejścia) umieszczone są  tablice  III liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego,

    ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa.  

    Główne wejście do budynku znajduje się w odległości ok. 130 m od wejścia na teren szkolny.
    Wejście znajduję się  na wysokości trzech schodków ( krawędź każdego ze schodków oznaczona  jest żółtym kontrastowym kolorem) . Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z progiem , wiatrołap  ( 1 m szerokości) i kolejne dwuskrzydłowe drzwi z progiem.

    Na drzwiach wejściowych po lewej stronie znajdują się piktogramy informujące o:

    1. możliwości wejścia  na teren szkoły osobie z niepełnosprawnością z psem asystującym,

    2. możliwości  korzystania z usługi Tłumacza Migam

     

    W holu wejścia głównego znajduje się tablica informująca o lokalizacji pomieszczeń szkolnych.

    Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce .

    Recepcja/punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia, lada  na wysokości 105 cm. 

    W wejściu uczniowskim zamontowano  wycieraczkę znajdującą się na jednym poziomie z podłogą. Wycieraczki leżące na korytarzach posiadają najazdy.

    Schody w holu głównym znajdują się na wprost wejścia , prowadzą na wysoki parter ( 11 stopni) i kolejne  dwa piętra. Stopnie schodów są drewniane z podcięciami . Pierwszy i ostatni trep w biegu schodów posiada czytelne oznaczenie krawędzi taśmą w kolorze żółto czarnym). Wszystkie schody wyposażone są w okrągłe  poręcze znajdujące się na wysokości 88cm - 95 cm.

     

    Korytarze na piętrach są szerokie ( ok. 280 cm) na jednym poziomie bez progów.  Korytarze na każdym piętrze są podzielone  szklanymi (w połowie ) drzwiami bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Na szklanej części drzwi znajdują się drewniane szprosy.

    Wejścia do pokoi i sal lekcyjnych  oznakowane są numerami. Dodatkowo drzwi do: sekretariatu, gabinetu dyrektora szkoły. pokoju nauczycielskiego gabinetu medycyny szkolnej , gabinetu wicedyrektora, gabinetów pedagoga i psychologa,  pokoju nauczycielskiego, biblioteki i toalet szkolnych posiadają oznaczenia  brajlowskie. Drzwi do toalet i pokoju nauczycielskiego wyposażone są w samozamykacz. Obok wejścia do sekretariatu  znajduje się informacja  o wyposażeniu w pętlę indukcyjną i możliwości  korzystania z usługi tłumacza migowego a na drzwiach gabinetu wicedyrektora/pedagoga informacja  o wyposażeniu w pętlę indykcyjną Wejścia do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu ,gabinetu dyrektora szkoły dodatkowo są wyposażone w kontrolę dostępu.

                

    W budynku brak: toalet dla osób z niepełnosprawnością, pokoju dla matki z dzieckiem oraz  wind Na parterze przy sekretariacie szkolnym znajduje się  manualne krzesło ewakuacyjne/ transporter schodowy.

    EduPage and the GDPR

    Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
     

    Polityka prywatności

    Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

     
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
    • tel./fax 22 632 07 53
    • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
    • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
   • Logowanie