• Nabór do Liceum

     • Nabór 2020

     •  

      15 czerwca 2020 r. został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

      System znajduje się pod adresem:

      https://warszawa.edu.com.pl

      Dzień otwarty w naszym liceum : 

      18 kwietnia 2020 (sobota) - sobota - godz. 11:00 - ODWOŁANY

      Informacje dotyczące naboru:

      Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 MKO

      Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

      Regulamin naboru regulamin_rekrutacji_2020_nowy3.pdf

      Kwestionariusz : dane_o_uczniu.pdf

      Komisja rekrutacyjna III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego informuje, że wnioski rekrutacyjne w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres : rekrutacja@lo3.waw.ids.pl.  Wnioski można składać również osobiście w siedzibie liceum przy ul. Rogalińskiej 2 w godz. 8:30-15:00

       

       

      W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy Kandydatom następujące profile klas:

      Klasa 1A z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i języka hiszpańskiego

      (język angielski i język hiszpański) + łacina prawnicza

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, język hiszpański (lub ang)

       

      Klasa 1B z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wos-u

      (język angielski i język francuski) + łacina prawnicza

      Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, historia, WOS 

       

      Klasa 1C z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego

      (język angielski i język hiszpański)

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, język angielski, geografia 

       

      Klasa 1D z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki

      (język angielski i język rosyjski)

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, fizyki i informatyka 

       

      Klasa 1E z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki

      (język angielski i język niemiecki)

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, informatyka, fizyka 

       

      Klasa 1F z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki

      (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

      przedmioty punktowane - język polski, matematyka, biologia, chemia 

       

      Klasa 1G z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego

      (język angielski i język niemiecki) + łacina

      przedmioty punktowane – język polski, matematyka, biologia, chemia 

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie