• Historia szkoły

     • Hymn szkoły

     • Muz. Wojciech (Albert) Sowiński
      Sł. Ignacy hrabia Krasicki 

      Święta miłości kochanej ojczyzny, 
      Czują cię tyłko umysły poczciwe! 
      Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 
      Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 
      Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
      Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. 
      Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
      Nie żal żyć w nędzy, nię zal i umierać. (bis) 

      Wolności! której dobra nie docieka 
      Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły; 
      Cecho dusz wielkich, ozdobo człowieka, 
      Strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły!
      Tyś tarczą twoich Polaków od wieka, 
      Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły. 
      Większaś nad przemoc! А kto ciebie godny - 
      Pokruszył jarzma albo padł swobodny. (bis)

      ....."Tekst tej pieśni napisał biskup warmiński Ignacy hrabia Krasicki, najwybitniejszy twórca literatury polskiego oświecenia. Pierwsza część tekstu powstała ро 1772 roku, ро doświadczeniach konfederacji barskiej i pierwszym rozbiorze Polski. Na jednym z obiadów czwartkowych jesienią 1774 roku Krasicki czytał zebranym swój poemat Myszeis przygotowywany do druku jako debiut książkowy i w pieśni IX tego poematu ogłosił pierwszą strofę Świetą miłości kochanej ojczyzny, która jako Apostrofa anonimowego autora, ukazała się tej jesieni w czasopiśmie "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne". Jeszcze tegoż samego 1774 roku Apostrofa do miłości ojczyzny była kolportowana przez księgarzy także w formie osobnej ulotki. Niebawem książę Adam Czartoryski, założyciel i komendant Szkoły Rycerskiej w Warszawie, włączył wiersz Krasickiego do Katechizmu moralnego dla uczniów Korpusu Kadetów; tekst ten również wywieszony na drzwiach pokoi kadetów, odmawiany со sobotę przed oficerem dyżurnym jak modlitwa, był też śpiewany (nie wiadomo dziś - z jaką melodią) - jako Pieśn Szkoły Rycerskiej. Z tego powodu innym znanym tytułem tej pieśni pozostał Hymn Szkoły Rycerskiej. Również Komisja Edukacji Narodowej propagowała ten hymn, wprowadzając go do podręczników gramatyki. 

      Tekst drugiej części Hymnu... pochodzi z innego utworu Krasickiego - Wojny chocimskiej (1780). W XIX wieku śpiewniki podawały już oba te wiersze jako jeden Hymn do miłości ojczyzny

      Muzykę do tego tekstu pisało wielu twórców. Pierwszą znaną powszechnie wersję muzyczną skomponował Józef Elsner. Jednakże do dziś przetrwała zamieszczona tu melodia - napisana w 1831 roku na emigracji przez pianistę i kompozytora Wojciecha (Alberta) Sowińskiego (autora pierwszego w naszej muzykografii Słownika muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, 1874). 

      W 1912 roku powstała - znana dziś także - inna pieśń zaczynająca się słowami Święta miłości kochanej Ojczyzny. Jej tekst, na kanwie utworu Krasickiego, napisał Władysław Bełza (autor słynnego Kto ty jesteś? - Polak mały...), zaś muzykę - Władysław Sawicki. Nosi ona tytuł Pieśń młodych skautów. "....

      źródło:

      http://a-pesni.org/polsk/hymndomilosci.htm

      Wacław Panek. Hymny polskie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie