• Historia szkoły

     • Patron

     • Józef Longin Sowiński urodził się 15-go marca 1777 roku w Warszawie, w rodzinie Cypriana i Franciszki z Sadowskich.

      Na wieść o wybuchu Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r. i walkach ludu warszawskiego pod dowództwem pułkownika - szewca Jana Kilińskiego, Józef Longin Sowiński, jako elew Szkoły Kadetów, staje do walki o wolność Ojczyzny z garstką swoich przyjaciół w oddziale płk. Działyńskiego. Następnie wstępuje do nowo utworzonego pułku artylerii koronnej i wraz z nim bierze udział w Obronie Warszawy przed najazdem połączonych sił prusko-rosyjskich.

      Po załamaniu się Insurekcji Kościuszkowskiej, Józef Sowiński, jako młody podporucznik artylerii wstępuje, mimo moralnych wątpliwości, do pruskiej armii zaborczej, jednakże nie szczędzi wysiłku by znów znaleźć się w szeregach Obrońców Ojczyzny. Utworzenie Księstwa Warszawskiego i kampania Napoleona na Moskwę w 1812 r. daje okazję Józefowi Sowińskiemu do wstąpienia do armii polskiej, walczącej u boku Francuzów pod dowództwem Księcia Józefa Poniatowskiego. Bierze udział w wyprawie na Moskwę i także jako podpułkownik artylerii w wielkiej bitwie pod Możajskiem.

      Ranny w walce traci nogę. Za swoje bohaterstwo dostaje od Napoleona “Krzyż Legii Honorowej”, a od Księcia Józefa Poniatowskiego “Krzyż Virtutti Militari”. Po klęsce Napoleona pod Moskwą - Józef Sowiński, jako inwalida wojenny, dostaje się do niewoli rosyjskiej, skąd powraca do kraju w 1813 r. Tu po utworzeniu w 1815 r. Królestwa Kongresowego obejmuje najpierw stanowisko Dyrektora Arsenału, a potem w 1820 r. zostaje mianowany Komendantem Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej Artylerii. Na tym stanowisku zastaje go wybuch Powstania Listopadowego w dniu 29.XI.1830 r.

      Sowiński w krótkim czasie przyłącza się do powstania i, jako szef sztabu artylerii, troszczy się o zaopatrzenie i uzbrojenie armii powstańczej. W decydującym o losie powstania roku 1831 gen. Józef Longin Sowiński staje na Reducie Wolskiej, jako jeden z głównych Obrońców Warszawy. Niestety, pomimo wielkiego bohaterstwa i męstwa generała, Reduta Wolska, zostaje zdobyta przez przeważające siły wroga.

      Dowódca obrony Reduty gen. Józef Sowiński ginie w dniu 6.IX.1831 r. stojąc na posterunku.

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa Poland
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie