• Aktualności

      • Zebrania z rodzicami

      • Szanowni Państwo, 

       19 września 2019 r (czwartek), zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym, zebrania z rodzicami.

       Spotkanie z dyrekcją :

       Rodzice uczniów klas I - po szkole podst.(średnia sala gimnastyczna) - 17:00

       Rodzice uczniów klas I - po gimn. (średnia sala gimnastyczna) - 17:30

       Po spotkaniu, zebrania w wyznaczonych salach z wychowawcami

        

       Zebrania z rodzicami uczniów klas II (spotkanie z wychowawcami w wyzn. salach)

        

       Zebrania z rodzicami uczniów klas III 17:30 (spotkanie z wychowawcami w wyzn. salach). Po zebraniu z wychowawcami, spotkanie  z dyrekcją (ok. 18:15) - omówienie regulaminu matur (sala gimnastyczna)

        

      • Informacja Rady Rodziców

       • Zebranie  Komitetu  Studniówkowego  odbędzie  się  we  czwartek  19  września  2019  około  godz. 19:00.Wszystkich  zainteresowanych  zapraszamy.
       • Zebranie  Rady  Rodziców  odbędzie  się  po zebraniach  klasowych  w  dniu  24 października  2019  około  godz. 18:30.Serdecznie  zapraszamy Przedstawicieli  Rad  Oddziałowych.

       Dokumenty Rady Rodziców REGULAMIN_UCHWALY_I_ZESTAWIENIA_FINANSOWE__RR_18-19.pdf​​​​​​​

      • Absolwent Jan Penconek - kapitanem

      • 13 września 2019 r w Szkole Podstawowej Nr 104 im. Macieja Rataja odbyła się uroczystość pośmiertnego mianowania  na wyższy stopień oficerski por.Jana Penconka - absolwenta naszej szkoły,  poległego bohaterską śmiercią w dniu 13 września 1939 r. podczas obrony Kępy Oksywskiej.

       W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wilanów - Pan Ludwik Rakowski, z-ca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wola - Pan Robert Rafałowski, Komendant WKU Warszawa Mokotów oraz Pan Włodzimierz Kardasiewicz ze Stowarzyszenia Absolwentów "Sowińszczacy".

       Dziękujemy Uczniom szkoły oraz jej nauczycielom i dyrekcji, za przygotowanie wzruszającej oprawy muzyczno-recytatorskiej.

        

      • Klasa Akademicka - 2C

      • 2 września 2019 r. została podpisana umowa z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o nawiązaniu współpracy pomiędzy naszymi instytucjami. 

       Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UW porozumienie podpisał prodziekan Wydziału Pan prof. dr hab. Sławomir Żółtek, opiekunem klasy z ramienia UW została Pani dr Magdalena Porzezińska.

       Patronatem została objęta klasa 2C a opiekunem z ramienia szkoły jest p.prof. Ewa Jarocka.

       Celem projektu jest rozpowszechnianie tradycji polskiej myśli prawnej.

       W ramach projektu, młodzież ma m.in. możliwość uczestnistwa w wycieczkach dydaktycznych do ważnych instytucji państwowych jak Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, ZUS, Trybunał Konstytucyjny.

       Możliwość uczestniczenia w wybranym wykładzie z przedmiotu System prawny  i zawody prawnicze, który prowadzony jest przez Prodziekana ds. studenckich, w charakterze współprowadzących w wykładzie uczestniczą pracownicy WPiA UW będący sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, pracownikami Prokuratorii Generalnej RP, prokuratorami, ustawodawcami itp. Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych dla uczniów naszych Klas Akademickich.

       Uczniom tej klasy gratulujemy i liczymy na zaangażowanie.