• Stowarzyszenie wychowanków

     • Nasi Absolwenci

     • Szanowni Państwo,

      w tej sekcji naszej witryny internetowej, będziemy przedstawiać sylwetki naszych Absolwentów, którzy zechcą pochwalić się swoimi osiągnięciami.

      Podstrona ta powstała po konsultacjach ze Stowarzyszeniem Absolwentów - Sowińszczacy.

      Jako pierwszą, przedstawiamy sylwetkę prof. Krzysztofa Bieleckiego.

      prof.Krzysztof Bielecki

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Urodziłem się 2 sierpnia 1938 roku w Warszawie (znak zodiaku LEW). Jestem absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.  

      Maturę uzyskałem w 1955 roku (dawne I- sze Gimnazjum Męskie im. Jenerała Sowińskiego Magistratu m.st. Warszawy). 

      W 1961 r. ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie. 

      W 1970 r. uzyskałem specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej a w 2012 r

       zdobyłem specjalizację z chirurgii onkologicznej, będąc już stypendystą ZUS-u. 

      Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskałem w 1966 r. a doktora habilitowanego nauk medycznych w 1980r. W 1988 r. Rada Państwa nadała mi tytuł naukowy profesora.

      Od 1982 roku do 2008 r. kierowałem oddziałem chirurgicznym w Szpitalu Bielańskim i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie. 

      Przez ponad 50 lat byłem nauczycielem akademickim w CMKP. Od 2011r. pracuję jako konsultant –chirurg i pełnomocnik ds. praw pacjenta w Szpitalu na Solcu. 

      Swoje doświadczenie chirurgiczne doskonaliłem podczas staży 

      zagranicznych (Włochy, Niemcy, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania i USA) i krajowych. 

      Jestem Członkiem Honorowym 3-ch Towarzystw Naukowych; Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Klubu Trzustkowego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. 

      Jestem członkiem kilku Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych. 

      Jestem członkiem kilku Kolegiów Redakcyjnych czasopism naukowych 

      W latach 1994-1998 byłem konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii ogólnej. 

      W działalności naukowej zajmowałem się patofizjologią chirurgiczna, chorobami przewodu pokarmowego oraz zakażeniami chirurgicznymi. Jestem autorem i współautorem ok.400 prac naukowych w tym 29 prac z IF. 

      Byłem opiekunem w 3-ch przewodach habilitacyjnych, promotorem w 12 przewodach doktorskich, recenzentem w 52 przewodach doktorskich i 7 postępowaniach profesorskich. Byłem autorem wielu rozdziałów w podręcznikach o tematyce chirurgicznej. 

      Byłem współredaktorem podręcznika Proktologia. 

      W działalności pozazawodowej wymienię niektóre: działalność w samorządzie lekarskim, w Klubie Rotariańskim, chórze Surma i Medicantus. 

      Jestem Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Gminy Jastarnia. W 2016 r. zostałem powołany na członka Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. 

      Jestem żonaty, mam 3-ch synów i troje wnuków. 

      Jestem członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. gen. Józefa 

      Sowińskiego w  Warszawie.  

      Mam jeszcze wiele planów i marzeń do realizacji. 

      Krzysztof Bielecki

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • liceum3@lo3.waw.ids.pl
   • tel./fax 22 632 07 53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka), SKM/KM - Warszawa Wola
  • Logowanie