Historia szkoły

Historia szkoły

III LO im. gen. Sowińskiego jest jedną z najstarszych szkół średnich w Warszawie, budowę gmachu szkolnego w/g projektu Mikołaja Tolwińskiego i jego syna Tadeusza rozpoczęto już w 1914 r.. W 1923 r. oddano część gmachu do dyspozycji I-mu gimnazjum męskiemu a trzy lata później 14 absolwentów otrzymało świadectwa dojrzałości.

Na podstawie rozporządzenia ministra W.R.i O.P. z dnia 11 czerwca 1928 r. I-sze Gimnazjum Męskie m. st. Warszawy otrzymało imię: “Jen. Józefa Sowińskiego” W 1935 r. odsłonięto popiersie gen. Sowińskiego znajdujące się na terenie szkoły. W latach 1939-1945 szkoła przeszła do pracy w ramach tajnego nauczania, w tym okresie świadectwa dojrzałości otrzymało ok. 60 absolwentów. W 1948 szkoła otrzymała nazwę: “Państwowa koedukacyjna szkoła stopnia licealnego im. gen Sowińskiego w Warszawie”. W 1961 odbyło się przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez komitet rodzicielski. Obecną nazwę III Liceum Ogólnokształcącego im. gen Sowińskiego w Warszawie szkole nadano w 1965r.

Tak wyglądała nasza szkoła w 1925 roku

A tak wyglądała nasza szkoła w 1944 roku

Na 90-lecie szkoły dzieki Pani prof. Małgorzacie Wysieńskiej - powstała monografia naszego Liceum.

Za zgodą p. M. Wysieńskiej udostępniamy ją w postaci pliku pdf. ksiazka_na_90-lecie.pdf

Pełna monografia, zawierająca listy absolwentów dostępna jest w szkole.

________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

przeglądając archiwa szkoły, natrafiliśmy na perełki - w tym podjęte  działania szkoły i Rady Rodzicielskiej po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. historia.pdf

 

Uroczystość odsłonięcia popiersi: Józefa Sowińskiego i Józefa Piłsudskiego w I Gimnazjum Męskim im. gen. Sowińskiego w Warszawie (źródło: NAC)

Popiersie Józefa Sowińskiego po wojnie odnalezione, znajduje się w szkole. Popiersie Józefa Piłsudskiego zaginęło. 

Aktualności

Kontakt

  • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
    ul.Rogalińska 2
    01-206 Warszawa
  • tel./fax (022) 632-07-53

Galeria zdjęć