Dokumenty szkolne

Aby wyrobić duplikat legitymacji szkolnej należy:

1) napisać podanie do dyrektora z prośbą o wyrobienie duplikatu legitymacji;

2) wpłacić na konto bankowe szkoły kwotę 9 zł

nr konta: 53 1030 1508 0000 0005 5042 2026

W tytule przelewu należy wpisać:

wpłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko oraz klasę

3) w sekretariacie szkoły złożyć podanie, potwierdzenie wpłaty oraz 1 zdjęcie

Aby wyrobić duplikat świadectwa szkolnego należy

1) napisać podanie do dyrektora z prośbą o wyrobienie świadectwa szkolnego, z informacją o typie świadectwa (promocyjne, maturalne lub ukończenia) oraz o roku ukończenia, powód (np: zniszczenie) oraz umieścić swoje dane: imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu.

2) wpłacić na konto bankowe szkoły kwotę 26 zł

nr konta: 53 1030 1508 0000 0005 5042 2026

W tytule przelewu należy wpisać:

duplikat świadectwa, imię i nazwisko

3) w sekretariacie szkoły złożyć podanie, potwierdzenie wpłaty ( podanie oraz potwierdzenie wpłaty można przesłać pocztą elektroniczną: liceum3@lo3.waw.ids.pl )

Aktualności

Kontakt

  • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
    ul.Rogalińska 2
    01-206 Warszawa
  • tel./fax (022) 632-07-53

Galeria zdjęć