• Konkursy

     • Plastyczne

     • NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

      zapraszają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

      "POKAŻ MI SWOJĄ HISZPANIĘ"

       CELE KONKURSU

       1.  Aktywizowanie uczniów do poszerzania zainteresowań dzięki znajomości języków obcych.

      2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem hiszpańskim.

      3. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w Hiszpanii

      4. Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo (oraz artystycznie) i wspieranie ich w nauce.

       

      Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie pracy plastycznej lub plakatu
      do 17 kwietnia 2018r.

      Wytyczne dotyczące prac:

      Główna część plakatu/pracy  poświęcona jest kulturze Hiszpanii. Uczestnicy mogą zamieścić w niej zdjęcia lub rysunki własnoręcznie wykonane dowolną techniką (w tym mozaika, collage). Mile widziane są również makiety i inne nowatorskie pomysły na prace.

      • Zgodnie z hasłem konkursu, na pracy umieszczone mogą być zarówno zabytki architektoniczne, niezwykłe miejsca, jak również inne symbole, które kojarzą Wam się z Hiszpanią.
      • Tytuł - w języku hiszpańskim (DODATKOWE informacje, jeśli są zawarte w pracy, muszą być podane w języku hiszpańskim); 
      • Prace konkursowe należy wykonywać indywidualnie;
      • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę;
      • Prace bezwzględnie muszą być pracami autorskimi, nie mogą być kopiowane z żadnych źródeł;
      • Każda praca powinna być opisana:
       - imię i nazwisko, klasa;
      • Prace oddajemy do 17 kwietnia 2018 do sali nr 18. 

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

       

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

       

      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

       

      Cel konkursu – kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

      Technika – dowolna ( stroik, bombka, ozdoba choinkowa itp.)

       

      Warunki uczestnictwa

      • konkurs kierowany jest do osób indywidualnych

      • praca ma być wykonana samodzielnie,

      • oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność pracy, estetyka wykonania,

      • do wykonania stroiku, bombki, ozdoby choinkowej prosimy nie używać żywego świerku oraz innych materiałów sypiących się,

      • każda praca musi posiadać metryczkę, która zawiera: imię i nazwisko,

      • stroik, bombkę, ozdobę choinkową itp. należy dostarczyć do sali nr 18
       do dnia 11.12.2017

      • nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc

       

      Wszystkie prace zostaną przekazane na rzecz loterii fantowej, która odbędzie się 12 grudnia 2017r.

       

      KONKURS ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY NA
      UROCZYSTYM KONCERCIE KOLĘD

      12 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZINIE 17.00

       

      ZAPRASZAMY !

  • Kontakty

   • III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
   • liceum3@lo3.waw.ids.pl
   • tel./fax (022) 632-07-53
   • ul.Rogalińska 2 01-206 Warszawa
   • metro: linia M2 (Rondo Daszyńskiego) bus: 102 (przystanek: Rogalińska) - 105,109,136, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Płocka); 105,109, 155, 171, 178, 190 (przystanek: Szpital Wolski - kier.Rondo Daszyńskiego); tram: 10, 11,13, 26, 27 (przystanek: Płocka)
  • Logowanie